László LÁNG

List of publications of Dr. László LÁNG, Rector, International Business School Budapest

Dessewffy, T.; Láng, L. (2015). Egyetem 2.0. Felsőoktatás az információs korban. (University 2.0. – Higher Education in the Digital Age) (Magyar Tudomány 2015.05., pp. 597-607.

Láng, E., Láng, L. (2013). Vásárolj hazait(ól)?! – Vásárlói ideológiák és üzletválasztási preferenciák a hazai élelmiszer-kiskereskedelemben. (Consumer Preferences Towards Domestic versus Foreign Retailers, Stores and Products). Competitio 12.1, pp. 35-63.

Láng, L. (2011). Europe 2020: the road ahead. First International Youth Science Forum. Kazeu, Almaty, május 18-19.

Láng, L. (2010). Implications for Degree Education. CEEMAN Annual Conference. CEEMAN, Nápoly, szeptember 23-25.

Láng, L. (2008). Some Dilemmas in Teaching Strategy. RGUTS Konferencia. RGUTS Konferencia, Moszkva, április 15-16.

Láng, L. (2007). Higher Education — The Changing Face of Global Service Industry. CUDEM. RGUTS Konferencia, Moszkva, február 5-7.

Láng, L. (2004). A Nagy Európai Káosz — Újragondolva. (The Big European Chaos — Reconsidered.) Vezetéstudomány .

Láng, L. (1996). The End Of The ‘Transition Crisis’ In Central and Eastern Europe. Budapest: A.T.Kearney.

Láng, L. (1994). New Clouds Over Eastern Europe? The Role of Former Communists.. Budapest: A.T.Kearney.

Láng, L. (1991). Economic Nationalism and Populist Economics in Central and Eastern Europe — IEWSS Conference in Prague. IEWSS Conference. IEWSS, Prága, 1991.

Láng, L. (1990). East-South Relations. In: Kimmo, K., Region-To-Region Cooperation Between Developed and Developing Countries. Sydney: Avebury Publishing, pp. 103-115.

Láng, L. (1990). The Impact of European Change on the International Scene. The International Spectator 1990. No.3., pp. 160-164.

Láng, L. (1989). International Regimes and the Political Economy of East-West Relations. New York: Institute for East-West Security Studies.

Láng, L. (1989). The East-South Economic Interplay in the Eighties: Challenges and Chances. In: Wohlmuth, K., Structural Adjustment In the World Economy and East — West —

South Economic Cooperation. Bremen: Institute for World Economics and International Management, pp. 123-147.

Láng, L. (1988). International Financial Security Concepts and Outlines. Külpolitika 1988, pp. 83-103.

Láng, L. (1988). South-South Versus East-South Trade Performance: Uncertain Expansion. In: Dobozi, I., Politics and Economics of East-South Relations. Geneva: Royal Dutch Library, pp. 177-192.

Láng, L. (1987). Gazdasági együttműködésünk a fejlődő országokkal: a kapcsolatfejlesztés stratégiája. (Hungary’s economic cooperation with developing countries: relationship strategies)    In: Kádár, B., Magyar Külgazdasági Stratégia a Nyolcvanas Években.

Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó, pp. 172-219.

Láng, L. (1986). Bedolgozók és bedolgoztatók (A nemzetközi alvállalkozások és a követő jellegű műszaki fejlődés). (Contractors and subcontractors (International subcontracting and follower innovation).  Közgazdasági Szemle 1986. július-augusztus, pp. 914-931.

Láng, L. (1986). Economic Relations between the CMEA 6 and the Third World: Can the Positive Returns Be Preserved? The Case of Hungary. Journal für Entwicklungs-Politik 2/1986, pp. 51-64.

Láng, L. (1986). Működőtőke-beruházások a fejlődő országokban. (FDI inflows in developing countries) Külgazdaság 1986/6, pp. 39-53.

Láng, L. (1985). A változó harmadik világ (Válogatás a magyar fejlődés-kutatások műhelyeiből).

(The Third World in Change. Selection from Hungarian development studies) Budapest: MTA VKI.

Láng, L. (1985). Az észak-déli technológiaátadás formaváltozásai. (Changing patterns of North-South technology transfer.) Közgazdasági Szemle 1985.december, pp. 1485-1497.

Láng, L. (1984). The International System: Financial, Trade, Technological and Political Aspects. World Peace Council Volume 5, No.2., pp. 47-62.